Monday, 1 August 2016

Nexium 144


+

Anvndarinformation att lkaren Observateurs kan ha ordinerat Nexium Hp fr annat anvndningsomrde och / eller med annan dosering n vad som str hr. FLJ alltid lkarens ordination. Informationen i denna bipacksedel gller Kombinationen av dessa lkemedel. Vad innehller Nexium Nexium Hp 1 enterotablett innehller: Verksamt mne: esomeprazolmagnesium-trihydrat, som i Kröppen omvandlas jusqu'à Esomeprazol 20 mg. vriga innehllsmnen: glycerolmonostearat 40-55, hydroxipropylcellulosa, hypromellos, magnesiumstearat, copolymère metakrylsyra-etylakrylat, mikrokristallin cellulosa, paraffine rapide, makrogoler, polysorbat, krospovidon, natriumstearylfumarat, granulatkorn (sackaros och strkelse), parler, trietylcitrat, frgmnen (jrnoxid E 172, Titandioxid E 171). Nexium 20 mg: rosa ljust, avlnga pilules, mrkta med 20 mg p ena sidan och A / EH p den andra. 1 filmdragerad tablett innehller: Verksamt mne: amoxicillintrihydrat motsvarande amoxicilline 500 mg. vriga innehllsmnen: mikrokristallin cellulosa, natriumstrkelseglykolat, magnesiumstearat. Filmdragering: hypromellos, makrogol, frgmne (Titandioxid E 171), paraffine rapide. Amimox 500 mg: vita, ovala, mrkta A / CM. 1 tablett innehller: Verksamt mne: klaritromycin 500 mg. vriga innehllsmnen: frgmnen (kinolingult E 104, E 171 Titandioxid), kroskarmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa, kiseldioxid kolloidal, Povidon, stearinsyra, magnesiumstearat, parler, hypromellos, hydroxipropylcellulosa, propylenglykol, monooléate de sorbitane, sorbinsyra, smakmne (Vanilj). Klacid 500 mg: ljust gula, spolformade, mrkta med. Hur verkar Nexium Hp Nexium Nexium r lkemedel ett syrahmmande. Det mne som gr magsaften sur (saltsyra), pumpas ut magens FRN slemhinnor via s kallade syrapumpar. Nexium hmmar dessa Pumpar och gr DRMed magsaften mindre sur. Lckage av sur magsaft upp jusqu'à matstrupen (reflux) kan frorsaka halsbrnna, sura uppsttningar och efter lngre tid skador p slemhinnan i matstrupen. Nexium gr att slemhinneskador kan LKAS och symtomen lindras redan en vertu de frsta dygnen. Den sura magsaften bidrar jusqu'à att sr troupeaux i magen och tolvfingertarmen kan uppkomma och den frsvrar lkningen av sdana sr. Amimox tillhr gruppen penicilliner med utvidgat spektrum, effekt mot trieurs flera de olika de bakterier de vilket innebr att det. Amimox hindrar Bakterien frn att Bygga upp en cellvgg normal. Om Bakterien inte har en fungerande cellvgg dr den snabbt. Klacid str bakteriernas Produktion av proteiner och hindrar DRMed bakterierna att Frka sig. Informations lmnas av / Innehavare av frsljningstillstnd AstraZeneca AB, 151 85 Sdertlje, tél 08 553 260 00 Vad anvnds Nexium Hp Nexium Hp anvnds fr att lka sr p tolvfingertarmen och fr att SKYDDA mot terfall av sr i tolvfingertarm och magsck hos patienter infekterade av Bakterien Helicobacter pylori. Nr ska Nexium Hp inte anvndas Nexium Hp ska inte anvndas av personer som Marque d'konstaterats vara verknsliga mot pénicilline eller av dem som r verknsliga mot klaritromycin eller lkemedel Autres similaires (t ex érythromycine). Inte heller av den som r verknslig fr Esomeprazol eller annan syrahmmande Substans Autres similaires (s kallad protonpumpshmmare) eller annat innehllsmne som ingr i Tabletten. Nexium Hp ska inte heller anvndas av dem som tar lkemedel som innehller terfénadine eller Astemizol (anvnds mot allergi och klda), cisapride (anvnds vid olika strningar i mage och tarm), pimozid (anvnds vid olika psykiska besvr), l'atorvastatine, la lovastatine eller simvastatine (blodfettssnknande), ergotamine eller dihydroergotamine (perifert krlvidgande), kolkicin (mot gikt) eller har vissa hjrtrytmrubbningar (Cord Long QT-syndrom, eller frvrvad QT-frlngning). Du ska inte anvnda Nexium Hp Tillsammans atazanavir med (VIH-lkemedel). Att tnka p Innan och nr Nexium Hp anvnds Om homme har ngot av fljande symtom: Oavsiktlig KRAFTIG viktminskning, upprepade krkningar, SVRT att svlja, blod i krkningar eller avfring ska homme rdgra lkaren med. Man br ême rdgra lkaren med, eller la leverfunktion de om man har nedsatt, muskelsvaghet (myasthénie gravis) eller oregelbunden hjrtrytm Innan Behandling med pbrjas Nexium Hp. Nexium socker de innehller. r Det drfr viktigt med noggrann munhygien och regelbunden tandborstning. Om du inte tl vissa sockerarter, br du Kontakta din lkare Innan du goudron denna medicin. Le mot penicilliner Den som r (en grupp av antibakteriella lkemedel) ska rdgra med sin lkare, Innan anvnds Nexium Hp. Upptrder hudutslag eller andra tecken p verknslighet ska lkare kontaktas som kan ta stllning jusqu'à om kuren ska avbrytas eller inte. Vid lngvarig eller svr Diarr br behandlande lkare kontaktas troupeaux. Graviditet Erfarenheten av anvndning sous graviditet av de tre lkemedlen som ingr i Nexium Hp r begrnsad. RDGR drfr med lkare fre anvndning av Nexium Hp sous graviditet. Amning Vissa av de substanser som ingr i Nexium Hp passerar ver i modersmjlk. RDGR drfr med lkare fre anvndning av Nexium Hp sous amning. Trafik och maskiner Du r sjlv ansvarig fr att bedma om du kan framfra motorfordon eller utfra arbete som krver skrpt vaksamhet. En av faktorerna som kan pverka denna frmga r anvndning av lkemedel p grund av deras effekter och / eller biverkningar. Description de av dessa effekter och biverkningar finns sous andra rubriker i bipacksedeln. Ls drfr toutes les informations i denna bipacksedel. Diskutera din med lkare eller apotekspersonal om du r Osker. Vad ska du undvika nr du anvnder Nexium Hp Vissa lkemedel kan pverka pverkas eller behandlingen av med Nexium Hp. RDGR drfr alltid med din lkare fre samtidig behandling med Nexium Hp och andra samtliga mediciner. Lkemedel vars frstrks effekt av Behandling med Nexium Hp r: Warfarine (blodfrtunnande), diazépam och midazolam (lugnande och smngivande), citalopram / imipramine / klomipramin (antidepressiva), fenytoin och karbamazepin (mot epilepsi), méthotrexate (mot tumrer), digoxine ( mot hjrtrubbningar), ciklospirin och tacrolimus (immunsuppresivt), ergotamine och dihydroergotamine (perifert krlvidgande), blodfettssnkande (atorvastatine, lovastatine, simvastatine), cisapride (mot magtarmsrubbningar), teofyllin (luftrrsvidgande), kolkicin (mot gikt) och digoxine (hjrtflimmer / oregelbunden hjrtrytm). Lkemedel vars Minskas effekt av Behandling med Nexium Hp: ketokonazol, itrakonazol och vorikonazol (mot svampinfektioner), atazanavir och zidovudine (VIH-lkemedel) och vissa antikonceptionella (p-Piller). Doseringsanvisning Dos och behandlingstid ska bestmmas av lkare, som avpassar den individuellt fr dig. Tabletterna som ingr i Nexium Hp, 1 tablett Nexium, 1 tablett Klacid och 2 pilules Amimox, tas Samtidigt 2 gnger dagligen sous 1 vecka. Svlj tabletterna med minst glas vtska. Tabletterna fr inte tuggas krossas eller. Fr creuser som har SVRT att svlja, CVL kan Nexium-Tabletten upp i ca glas vatten fr att f med alla kornen. Kornen fr inte tuggas krossas eller. Vad ska du gra om du Tagit fr stor dos Om du ftt i dig fr stor mngd lkemedel Kontakta alltid lkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tél 112). Biverkningar Vanliga (ngon / NGRA av dessa biverkningar kan frekomma hos fler n 1 av 100 personer som tar Nexium Hp): Huvudvrk, Diarr, illamende, krkningar, magsmrtor, magknip, frstoppning, gasbildning, ls avfring eller sura uppsttningar, smakfrndringar, hudutslag. Mindre Vanliga (ngon / NGRA av dessa biverkningar kan frekomma hos frre n 1 av 100 personer som tar Nexium Hp): Hudinflammation, nsselutslag, klda, KRAFTIG allergisk reaktion, yrsel, knselfrnimmelser SSOM stickningar och myrkrypningar (parestesier), bensvullnad, muntorrhet, smnlshet , dsighet, frhjda leverenzymer, blodbildsfrndring. Sllsynta (ngon / NGRA av dessa biverkningar kan frekomma hos frre n 1 av 1000 personer som tar Nexium Hp): Allmn sjukdomsknsla, kad svettning, kramp i luftrrens Muskulatur, blodvrdesfrndringar, smakfrndringar, verknslighetsreaktion SSOM vtskeansamlingar i vvnader eller allergisk de reaktion de annan, feber , muskelvrk, hravfall, ljusknslighet, dimsyn, Hépatite med eller utan gulsot, njurinflammation, inflammation i Tungan och munslemhinnan, muntorsk, missfrgning av tunga och tnder, svampinfektion i munhla, magen och underliv, minskad arrêter av natrium i Kröppen (hyponatrémie), frvirring , rastlshet, dépression, fr lGT blodsocker, oregelbundna hjrtslag (inklusive frlngt QT-intervall, ventrikelarytmi), hrselfrlust reversibel, KRISTALLER i urinen (kristalluri), kramper, hudinflammation (erytema polymorphe), l'inflammation i tjocktarm eller bukspottkrtel. Mycket sllsynta (ngon / NGRA av dessa biverkningar kan frekomma hos frre n 1 av 10 000 personer som tar Nexium Hp): Blodvrdesfrndringar (agranulocytos, pancytopeni), hudfrndringar diverse, och HUD slemhinneinflammation med hg feber (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk épidermique nekrolys), leversvikt, hjrnpverkan hos leversjuka patienter, muskeltrtthet, agression, hallucinationer, frstoring av brstkrtlar hos mn. Sluta att ta Nexium HP och Kontakta omedelbart lkare om du fr ngot av fljande symptôme (angiodem) svullnad av ansikte, tunga eller svalg svrigheter att svlja nsselutslag och andningssvrigheter Nexium HP kan i mycket sllsynta tomber pverka de vita blodkropparna s att infektionsfrsvaret frsmras. Om du fr en infektion med symtom SSOM feber med kraftigt frsmrat allmntillstnd eller feber med lokala infektionssymtom SSOM exempelvis have i Halsen / svalget / munnen eller vattenkastningsbesvr, ska du snarast uppska att homme de lkare via blodprov kan utesluta en brist p vita blodkroppar (agranulocytos) . r Det viktigt att du d informerar om din medicinering. Frvaring och hllbarhet Frvaras utom syn och rckhll fr grange. Frvaras vid HGST 30C. Nexium pilules r fuktknsliga. Frvara Alltid tabletterna i originalfrpackningen. Tillslut locket jusqu'à BURKEN vl efter anvndandet. Klacid pilules r ljusknsliga. De ska frvaras i kartongen. Anvndes fre det som utgngsdatum str p frpackningen. Medicinen ska inte KASTAS i avloppet eller hushllsavfall fade. Frga apotekspersonalen hur homme gr med mediciner som inte lngre anvnds. Dessa tgrder r jusqu'à fr att SKYDDA miljn.
No comments:

Post a comment